Als een hamer
het enige gereedschap is
waarover je beschikt,
ben je geneigd ieder probleem
als een spijker te zien.

Abraham Maslow
Amerikaans psycholoog 1908-1970

Slider


Samen actief betrokken


Medezeggenschap binnen bedrijven heeft betrekking op ondernemingsraden, op arbeidsverhoudingen en op het vermogen om binnen een bedrijf medewerkers (gestructureerd) een stem te geven.
Een ondernemingsraad (of OR) kan veel toevoegen aan de doelstellingen van een organisatie maar dat is niet eenvoudig. Het vraagt niet alleen kennis en kunde (wet op de ondernemingsraden (WOR), tal van HR thema’s, etc.) maar ook vaardigheden om samen te werken en te bewegen in een complex speelveld.

Als medezeggenschapstrainer geef ik maatwerktrainingen aan ondernemingsraden, aan vakorganisaties en aan directies. Als adviseur en coach op het vlak van medezeggenschap werk ik voor, en met ondernemingsraden, met name bij reorganisatie vraagstukken en thema’s op het vlak van arbeidsverhoudingen.

Mijn hoofddoel is mensen verbinden en komen tot betere resultaten.