Ondernemingsraden hebben een belangrijke plek in de besluitvorming en hebben veel impact op de gang van zaken binnen organisaties. Medezeggenschap kan, wanneer goed vormgegeven, zorgdragen voor consensus, veel draagvlak in het bedrijf en vertrouwen doen groeien. Een goed functionerende OR is van groot belang en draagt bij aan een goed werkklimaat.
De relatie tussen de bestuurder en de OR is daarbij zeer bepalend en heeft veel invloed op de mate van succes van de medezeggenschap in het bedrijf.

Je hoeft niet
de hele weg te zien
om de eerste stap
te zetten.

Het belang van medezeggenschap in het bedrijfsleven staat buiten kijf, de onderzoeken op dat vlak spreken voor zich. De betrokkenheid van medewerkers laat zich niet in geld uitdrukken, zoals iedereen weet; de mind-set van de medewerkers kan een bedrijf maken of breken, de OR heeft hierin een grote rol.

Veel bestuurders/ondernemers en ook veel OR leden worstelen met de vraag hoe goed invulling te geven aan het vraagstuk van medezeggenschap.

Ik geef advies op maat en op het moment dat jij het nodig hebt met hoogwaardige procesbegeleiding en juridische en bedrijfskundige advisering. Ook bied ik trainingen en workshops aan op het brede vlak van medezeggenschap met een sterk maatwerkkarakter. Ik kom graag mijn visie op medezeggenschap toelichten en waar nodig ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Training ondernemingsraad

Een OR bestaat uit een groep sterk bij de onderneming betrokken medewerkers die vaak uit alle uithoeken van het bedrijf komen en elkaar soms nauwelijks kennen. Ze willen graag een bijdrage leveren op een andere manier dan dat ze al doen vanuit hun reguliere functie. Toch moet een OR een goed functionerend team zijn waarbij ieders competenties optimaal worden ingezet ten behoeve van het goed (gaan) functioneren van de medezeggenschap. Dat is niet eenvoudig.

Ook komt er nogal wat specifieke kennis kijken bij een rol in de OR, kennis op niet alleen het vlak van de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) maar ook van de verschillende thema’s die zich kunnen aandienen bij een OR zoals bijvoorbeeld HR instrumenten of reorganisatie, onderwerpen die complex zijn en specifieke kennis vragen. Hoe je dan omgaat met elkaar, binnen de raad, met de bestuurder maar ook met de collega’s, de achterban is al met al een hele uitdaging.

Een goede maatwerktraining die aansluit bij de trainingsbehoefte en die werkelijk helpt om als OR in het zadel te komen is dan essentieel. Weten waar het in essentie om gaat, weten ook wat je rol als OR is, is dan van groot belang. In het zadel (leren) zitten samen binnen de raad is de start. Het vervolgens werkelijk leren rijden – het invullen van de medezeggenschap, het doen – is een vervolg waarbij coaching en vervolgtraining vaak wenselijk is.

Een maatwerktraining zoals ik hem geef wordt persoonlijk afgestemd waarbij prangende onderwerpen prioriteit hebben. De klik tussen OR en mij als trainer is van groot belang.

Meer weten over de mogelijkheden en mijn werkwijze? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Coaching & ondersteuning

Ondernemingsraden krijgen in hun zittingstermijn vaak te maken met complexe vraagstukken, advies en/of instemmingsaanvragen die impact hebben op mens en organisatie en die vaak specifieke expertise vragen. Denk aan reorganisatie vraagstukken, zaken die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, vraagstukken die te maken hebben met HR instrumenten of bestuurlijke vraagstukken.

Het proces van medezeggenschap is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer je zelf betrokken bent of wanneer de voorgenomen maatregelen je collega’s treffen. Als OR heb je op grond van de Wet op de Ondernemingsraden recht op professionele ondersteuning bij vraagstukken die je zelf niet kan oplossen.

Ik werk op oproepbasis en biedt ondersteuning op de zogenaamde piekmomenten en sta stand-by als vraagbaak.

Neem vrijblijvend contact met mij op.
Dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Slider

Ondernemingsraden hebben een belangrijke plek in de besluitvorming en hebben veel impact op de gang van zaken binnen organisaties. Medezeggenschap kan, wanneer goed vormgegeven, zorgdragen voor consensus en veel draagvlak in het bedrijf en vertrouwen doen groeien. Een goed functionerende OR is van groot belang en draagt bij aan een goed werkklimaat.
De relatie tussen de bestuurder en de OR is daarbij zeer bepalend en heeft veel invloed op de mate van succes van de medezeggenschap in het bedrijf.

Je hoeft niet
de hele weg te zien
om de eerste stap
te zetten.

Het belang van medezeggenschap in het bedrijfsleven staat buiten kijf, de onderzoeken op dat vlak spreken voor zich. De betrokkenheid van medewerkers laat zich niet in geld uitdrukken, zoals iedereen weet; de mind-set van de medewerkers kan een bedrijf maken of breken, de OR heeft hierin een grote rol.

Veel bestuurders/ondernemers en ook veel OR leden worstelen met de vraag hoe goed invulling te geven aan het vraagstuk van medezeggenschap.

Ik geef advies op maat en op het moment dat jij het nodig hebt met hoogwaardige procesbegeleiding en juridische en bedrijfskundige advisering. Ook bied ik trainingen en workshops aan op het brede vlak van medezeggenschap met een sterk maatwerkkarakter. Ik kom graag mijn visie op medezeggenschap toelichten en waar nodig ondersteunen.

Training ondernemingsraad

Een OR bestaat uit een groep sterk bij de onderneming betrokken medewerkers die vaak uit alle uithoeken van het bedrijf komen en elkaar soms nauwelijks kennen. Ze willen graag een bijdrage leveren op een andere manier dan dat ze al doen vanuit hun reguliere functie. Toch moet een OR een goed functionerend team zijn waarbij ieders competenties optimaal worden ingezet ten behoeve van het goed (gaan) functioneren van de medezeggenschap. Dat is niet eenvoudig.

Ook komt er nogal wat specifieke kennis kijken bij een rol in de OR, kennis op niet alleen het vlak van de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) maar ook van de verschillende thema’s die zich kunnen aandienen bij een OR zoals bijvoorbeeld HR instrumenten of reorganisatie, onderwerpen die complex zijn en specifieke kennis vragen. Hoe je dan omgaat met elkaar, binnen de raad, met de bestuurder maar ook met de collega’s, de achterban is al met al een hele uitdaging.

Een goede maatwerktraining die aansluit bij de trainingsbehoefte en die werkelijk helpt om als OR in het zadel te komen is dan essentieel. Weten waar het in essentie om gaat, weten ook wat je rol als OR is, is dan van groot belang. In het zadel (leren) zitten samen binnen de raad is de start. Het vervolgens werkelijk leren rijden – het invullen van de medezeggenschap, het doen – is een vervolg waarbij coaching en vervolgtraining vaak wenselijk is.

Een maatwerktraining zoals ik hem geef wordt persoonlijk afgestemd waarbij prangende onderwerpen prioriteit hebben. De klik tussen OR en mij als trainer is van groot belang.

Coaching & ondersteuning

Ondernemingsraden krijgen in hun zittingstermijn vaak te maken met complexe vraagstukken, advies en/of instemmingsaanvragen die impact hebben op mens en organisatie en die vaak specifieke expertise vragen. Denk aan reorganisatie vraagstukken, zaken die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, vraagstukken die te maken hebben met HR instrumenten of bestuurlijke vraagstukken.

Het proces van medezeggenschap is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer je zelf betrokken bent of wanneer de voorgenomen maatregelen je collega’s treffen. Als OR heb je op grond van de Wet op de Ondernemingsraden recht op professionele ondersteuning bij vraagstukken die je zelf niet kan oplossen.

Ik werk op oproepbasis en biedt ondersteuning op de zogenaamde piekmomenten en sta stand-by als vraagbaak.

Neem vrijblijvend contact met mij op.
Dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Ondernemingsraden hebben een belangrijke plek in de besluitvorming en hebben veel impact op de gang van zaken binnen organisaties. Medezeggenschap kan, wanneer goed vormgegeven, zorgdragen voor consensus en veel draagvlak in het bedrijf en vertrouwen doen groeien. Een goed functionerende OR is van groot belang en draagt bij aan een goed werkklimaat.
De relatie tussen de bestuurder en de OR is daarbij zeer bepalend en heeft veel invloed op de mate van succes van de medezeggenschap in het bedrijf.

Je hoeft niet
de hele weg te zien
om de eerste stap
te zetten.

Het belang van medezeggenschap in het bedrijfsleven staat buiten kijf, de onderzoeken op dat vlak spreken voor zich. De betrokkenheid van medewerkers laat zich niet in geld uitdrukken, zoals iedereen weet; de mind-set van de medewerkers kan een bedrijf maken of breken, de OR heeft hierin een grote rol.

Veel bestuurders/ondernemers en ook veel OR leden worstelen met de vraag hoe goed invulling te geven aan het vraagstuk van medezeggenschap.

Ik geef advies op maat en op het moment dat jij het nodig hebt met hoogwaardige procesbegeleiding en juridische en bedrijfskundige advisering. Ook bied ik trainingen en workshops aan op het brede vlak van medezeggenschap met een sterk maatwerkkarakter. Ik kom graag mijn visie op medezeggenschap toelichten en waar nodig ondersteunen.

Training ondernemingsraad

Een OR bestaat uit een groep sterk bij de onderneming betrokken medewerkers die vaak uit alle uithoeken van het bedrijf komen en elkaar soms nauwelijks kennen. Ze willen graag een bijdrage leveren op een andere manier dan dat ze al doen vanuit hun reguliere functie. Toch moet een OR een goed functionerend team zijn waarbij ieders competenties optimaal worden ingezet ten behoeve van het goed (gaan) functioneren van de medezeggenschap. Dat is niet eenvoudig.

Ook komt er nogal wat specifieke kennis kijken bij een rol in de OR, kennis op niet alleen het vlak van de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) maar ook van de verschillende thema’s die zich kunnen aandienen bij een OR zoals bijvoorbeeld HR instrumenten of reorganisatie, onderwerpen die complex zijn en specifieke kennis vragen. Hoe je dan omgaat met elkaar, binnen de raad, met de bestuurder maar ook met de collega’s, de achterban is al met al een hele uitdaging.

Een goede maatwerktraining die aansluit bij de trainingsbehoefte en die werkelijk helpt om als OR in het zadel te komen is dan essentieel. Weten waar het in essentie om gaat, weten ook wat je rol als OR is, is dan van groot belang. In het zadel (leren) zitten samen binnen de raad is de start. Het vervolgens werkelijk leren rijden – het invullen van de medezeggenschap, het doen – is een vervolg waarbij coaching en vervolgtraining vaak wenselijk is.

Een maatwerktraining zoals ik hem geef wordt persoonlijk afgestemd waarbij prangende onderwerpen prioriteit hebben. De klik tussen OR en mij als trainer is van groot belang.

Coaching & ondersteuning

Ondernemingsraden krijgen in hun zittingstermijn vaak te maken met complexe vraagstukken, advies en/of instemmingsaanvragen die impact hebben op mens en organisatie en die vaak specifieke expertise vragen. Denk aan reorganisatie vraagstukken, zaken die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, vraagstukken die te maken hebben met HR instrumenten of bestuurlijke vraagstukken.

Het proces van medezeggenschap is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer je zelf betrokken bent of wanneer de voorgenomen maatregelen je collega’s treffen. Als OR heb je op grond van de Wet op de Ondernemingsraden recht op professionele ondersteuning bij vraagstukken die je zelf niet kan oplossen.

Ik werk op oproepbasis en biedt ondersteuning op de zogenaamde piekmomenten en sta stand-by als vraagbaak.

Neem vrijblijvend contact met mij op.
Dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Ondernemingsraden hebben een belangrijke plek in de besluitvorming en hebben veel impact op de gang van zaken binnen organisaties. Medezeggenschap kan, wanneer goed vormgegeven, zorgdragen voor consensus en veel draagvlak in het bedrijf en vertrouwen doen groeien. Een goed functionerende OR is van groot belang en draagt bij aan een goed werkklimaat.
De relatie tussen de bestuurder en de OR is daarbij zeer bepalend en heeft veel invloed op de mate van succes van de medezeggenschap in het bedrijf.

Je hoeft niet
de hele weg te zien
om de eerste stap
te zetten.

Het belang van medezeggenschap in het bedrijfsleven staat buiten kijf, de onderzoeken op dat vlak spreken voor zich. De betrokkenheid van medewerkers laat zich niet in geld uitdrukken, zoals iedereen weet; de mind-set van de medewerkers kan een bedrijf maken of breken, de OR heeft hierin een grote rol.

Veel bestuurders/ondernemers en ook veel OR leden worstelen met de vraag hoe goed invulling te geven aan het vraagstuk van medezeggenschap.

Ik geef advies op maat en op het moment dat jij het nodig hebt met hoogwaardige procesbegeleiding en juridische en bedrijfskundige advisering. Ook bied ik trainingen en workshops aan op het brede vlak van medezeggenschap met een sterk maatwerkkarakter. Ik kom graag mijn visie op medezeggenschap toelichten en waar nodig ondersteunen.

Training ondernemingsraad

Een OR bestaat uit een groep sterk bij de onderneming betrokken medewerkers die vaak uit alle uithoeken van het bedrijf komen en elkaar soms nauwelijks kennen. Ze willen graag een bijdrage leveren op een andere manier dan dat ze al doen vanuit hun reguliere functie. Toch moet een OR een goed functionerend team zijn waarbij ieders competenties optimaal worden ingezet ten behoeve van het goed (gaan) functioneren van de medezeggenschap. Dat is niet eenvoudig.

Ook komt er nogal wat specifieke kennis kijken bij een rol in de OR, kennis op niet alleen het vlak van de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) maar ook van de verschillende thema’s die zich kunnen aandienen bij een OR zoals bijvoorbeeld HR instrumenten of reorganisatie, onderwerpen die complex zijn en specifieke kennis vragen. Hoe je dan omgaat met elkaar, binnen de raad, met de bestuurder maar ook met de collega’s, de achterban is al met al een hele uitdaging.

Een goede maatwerktraining die aansluit bij de trainingsbehoefte en die werkelijk helpt om als OR in het zadel te komen is dan essentieel. Weten waar het in essentie om gaat, weten ook wat je rol als OR is, is dan van groot belang. In het zadel (leren) zitten samen binnen de raad is de start. Het vervolgens werkelijk leren rijden – het invullen van de medezeggenschap, het doen – is een vervolg waarbij coaching en vervolgtraining vaak wenselijk is.

Een maatwerktraining zoals ik hem geef wordt persoonlijk afgestemd waarbij prangende onderwerpen prioriteit hebben. De klik tussen OR en mij als trainer is van groot belang.

Coaching & ondersteuning

Ondernemingsraden krijgen in hun zittingstermijn vaak te maken met complexe vraagstukken, advies en/of instemmingsaanvragen die impact hebben op mens en organisatie en die vaak specifieke expertise vragen. Denk aan reorganisatie vraagstukken, zaken die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, vraagstukken die te maken hebben met HR instrumenten of bestuurlijke vraagstukken.

Het proces van medezeggenschap is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer je zelf betrokken bent of wanneer de voorgenomen maatregelen je collega’s treffen. Als OR heb je op grond van de Wet op de Ondernemingsraden recht op professionele ondersteuning bij vraagstukken die je zelf niet kan oplossen.

Ik werk op oproepbasis en biedt ondersteuning op de zogenaamde piekmomenten en sta stand-by als vraagbaak.

Neem vrijblijvend contact met mij op.
Dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Slider