Uit het werken met mensen, het ondersteunen bij hun ontwikkeling en het begeleiden van (organisatie-, groeps- als ook individuele-) processen haal ik mijn voldoening. Daar zit mijn passie.

Mijn loopbaan begon als HRM manager waarin ik veel ervaring heb opgedaan op het gebied van arbeidsverhoudingen (DSM/GTI).
Vervolgens was ik ruim tien jaar werkzaam bij Vakbond de Unie en als vakbondsbestuurder/onderhandelaar nauw betrokken bij de totstandkoming van diverse cao’s en bij talloze reorganisaties.
Bij de vakbeweging heb ik mij door de jaren heen steeds meer toegelegd op de coaching/ondersteuning en het trainen van ondernemingsraden als ook directies op het vlak van medezeggenschap en arbeidsverhoudingen.

Mijn doel is om mensen
te verbinden
en komen tot betere
resultaten!

Als zelfstandig professional heb ik ruime ervaring met het uitvoeren van zeer diverse opdrachten voor organisaties en ondernemingsraden, in het bijzonder bij reorganisaties en veranderprocessen. Begeleiding van deze processen heeft mij steeds meer geleerd dat de mens in dit alles dé bepalende factor is. De inhoud is van groot belang, de betrekkingen zijn bepalend.

Naast trainer en coach binnen de medezeggenschap ben ik ook MfN register Mediator en help en begeleidt partijen in uiteenlopende conflictsituaties om tot een gedragen vervolg te komen. Daarnaast bemiddel ik ook bij familie geschillen, echtscheidingen als ook bij burenconflicten (o.a. bij buurtbemiddeling gemeente Langraaf).

Slider

Uit het werken met mensen, het ondersteunen bij hun ontwikkeling en het begeleiden van (organisatie-, groeps- als ook individuele-) processen haal ik mijn voldoening. Daar zit mijn passie.

Mijn loopbaan begon als HRM manager waarin ik veel ervaring heb opgedaan op het gebied van arbeidsverhoudingen (DSM/GTI).
Vervolgens was ik ruim tien jaar werkzaam bij Vakbond de Unie en als vakbondsbestuurder/onderhandelaar nauw betrokken bij de totstandkoming van diverse cao’s en bij talloze reorganisaties.
Bij de vakbeweging heb ik mij door de jaren heen steeds meer toegelegd op de coaching/ondersteuning en het trainen van ondernemingsraden als ook directies op het vlak van medezeggenschap en arbeidsverhoudingen.

Mensen verbinden
en komen tot betere
resultaten, dat is echt
mijn ding!

Als zelfstandig professional heb ik ruime ervaring met het uitvoeren van zeer diverse opdrachten voor organisaties en ondernemingsraden, in het bijzonder bij reorganisaties en veranderprocessen. Begeleiding van deze processen heeft mij steeds meer geleerd dat de mens in dit alles dé bepalende factor is. De inhoud is van groot belang, de betrekkingen zijn bepalend.

Naast trainer en coach binnen de medezeggenschap ben ik ook MfN register Mediator en help en begeleidt partijen in uiteenlopende conflictsituaties om tot een gedragen vervolg te komen. Daarnaast bemiddel ik ook bij familie geschillen, echtscheidingen als ook bij burenconflicten (o.a. bij buurtbemiddeling gemeente Langraaf).

Slider